Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

OMS - Odbor medzinárodnej spolupráce - APVV

Hlavnou náplňou odboru je stimulovať účasť subjektov výskumu a vývoja v SR v medzinárodných a európskych programoch a iniciatívach, ako aj podporovať bilaterálnu spoluprácu. Hlavnými nástrojmi stimulácie sú jednoduché podporné finančné schémy, poskytovanie administratívnej a informačnej podpory a tréning projektových manažérov z inštitúcií výskumu a vývoja. Odbor pracuje v úzkej súčinnosti s odborom projektov a náplň činnosti niektorých pracovníkov sa prelína.


Aktuálne info od NCP

Právne a finančné otázkyZdravieBiotechnológieICTEnergiaDopravaSSHBezpečnosťMyšlienkyMobilityRegiónyMSPINCOVesmír


Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007