Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> O OMS >> Kontaktné osoby
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Kontaktné osoby

APVV

Sekretariát / Secretariat
Telefón: (02) 57 20 45 01, Fax: (02) 57 20 45 99

OMS - Odbor medzinárodnej spolupráce

Vedúca odboru medzinárodnej spolupráce
Ing. Stela Krivdová, 6A706A7261697169496B7B7A7B207C7B, tel.: +421 2 57 20 45 74

Vedúca oddelenia mnohostrannej a bilaterálnej spolupráce
RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD., 677662676B6F6C48687A7D7A237D64, tel.: +421 2 57 20 45 02

Ing. Michal Juhaščin, 6B776B6576656E66496B7B7A7B207C7B, tel.: +421 2 57 20 45 76
Doc. Ing. Ladislav Hudec, PhD., 69776761664666787F7C257F66
Ing. Dr. Martin Kedro, PhD., 6A6767766A4666787F7C257F66, tel.: +421 2 57 20 45 59
Juraj Kováč, 6A6D7565664666787F7C257F66, tel.: +421 2 57 20 45 65
Mgr. Silvia Kunová, 6A776D6B73674769797C7D227E65, tel.: +421 2 57 20 45 58

Vedúca oddelenia Rámcových programov EÚ
Ing. arch. Jana Tomková, 6B636D652B72686562657D6D4D6F7F66673C607F, tel.: +421 2 57 20 45 47

Ing. Peter Beňo, 63676D6B4567777E7F247867, tel.: +421 2 57 20 45 62
Mgr. Vanda Benkovičová, 63676D6F6A706E6B667C6A4C6C7E79663F6178, tel. (02) 57 20 45 70
RNDr. Katarína Bohušová, 636D6B7176697169496B7B7A7B207C7B, tel.: +421 2 57 20 45 40
Mgr. Martina Remková, 73676E6F6A706648687A7D7A237D64, tel.: +421 2 57 20 45 63

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007