Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> 6. Rámcový Program >> Horizontálne programy
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Horizontálne programy

Obsahujú programy patriace ešte do bloku Zameranie a integrácia európskeho výskumu:

Výskum na podporu európskych politík
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/policy-needs

Podpora nových a vznikajúcich technológií (NEST)

Špecifické výskumné aktivity pre malé a stredné podniky (MSP)
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/sme

Špecifické aktivity na podporu medzinárodnej spolupráce
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/inco

Nejadrové aktivity Spojeného výskumného centra (JRC)
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/jrc

Obsahujú programy patriace do bloku Tvorba Európskeho výskumného priestoru:

Výskum a inovácie
http://www.cordis.lu/fp6/innovation.htm

Ľudské zdroje a mobilita (akcie Maria Curie)
http://www.cordis.lu/fp6/mobility.htm

Výskumné infraštruktúry
http://www.cordis.lu/fp6/infrastructures.htm

Veda a spoločnosť
http://www.cordis.lu/science-society/home.html

Obsahuje programy patriace do bloku Posilňovanie Európskeho výskumného priestoru:

Podpora koordinácie aktivít
http://www.cordis.lu/fp6/coordination.htm

Spoločný vývoj výskumných a inovačných politík
http://www.cordis.lu/fp6/support.htm

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007