Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> 6. Rámcový Program
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Vytvorenie európskeho výskumného priestoru - nosná téma 6. Rámcového programu

Prečo Európsky výskumný priestor?

Výskum a technologický rozvoj (RTD) je nezastupitelným prvkom existencie priemyselne vyspelých krajín. Konkurencie schopnost a zamestnanost znacne závisí od RTD, ktorý je nevyhnutný pre podporu dalších politických cielov, ako je ochrana spotrebitela, ci ochrana životného prostredia. Realizácia európskej výskumnej politiky a realizácia európskych výskumných programov je právnou a politickou povinnostou, vyplývajúcou zo "Zmluvy", podla ktorej sa založilo Európske spolocenstvo. Európa musí hrat aktívnu (globálnu) úlohu v RTD, pretože

- výskum na vysokej úrovni je stále viac interdisciplinárny a komplexný
- výskum na vysokej úrovni je stále nákladnejší
- výskum na vysokej úrovni si vyžaduje stále vzrastajúcu "kritickú kapacitu", najmä vo veľkosti výskumných tímov.

Je len niekoľko výskumných tímov, či laboratórií, schopných splniť všetky uvedené nároky. Aj veľké krajiny majú stále väčšie problémy hrať vedúcu úlohu v mnohých dôležitých oblastiach vedeckého a technologického rozvoja. Rozvoj moderného výskumu v globálnom prostredí vyžaduje organizáciu spolupráce na rôznych európskych a medzinárodných úrovniach, koordináciu národných či európskych politík, prepojovanie tímov a zvyšovanie mobility jednotlivcov a transfer poznatkov. Súčasnú roztrieštenosť európskych snáh nie je možné prekonať bez cielenej akcie na európskej úrovni. Preto EÚ, Európsky parlament, členské krajiny, vedecká komunita ako aj priemysel, začali pracovať na vytvorení Európskeho výskumného priestoru (ERA - European Research Area). 6. Rámcový program bude základným finančným a právnym nástrojom Európskej únie na realizáciu ERA, spoločne so snahami na národnej úrovni a ďalšími európskymi aktivitami. 6. Rámcový program propaguje mobilitu, a koordináciu a prispieva k mobilizácii výskumu na podporu ostatných politík EÚ.

Štruktúra 6. RP

Štruktúra 6. RP je odvodená od cieľa prispieť k vytvoreniu Európskeho výskumného priestoru (ERA) tým, že sa zvýši integrácia a koordinácia značne roztriešteného európskeho výskumu. Zároveň sa výskum zameria na posilnenie konkurencie schopnosti európskej ekonomiky, na riešenie základných sociálnych otázok. Dôležitá bude aj implementácia ďalších európskych politík a zlepšenie informovanosti a dialógu v spoločnosti.

6. RP sa skladá z troch hlavných blokov činnosti.

Blok 1: Zameranie a integrácia európskeho výskumu
Blok 2: Tvorba Európskeho výskumného priestoru (ERA)
Blok 3: Posilňovanie základov ERA
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007