Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> 6. Rámcový Program >> Tematické priority
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Zameranie a integrácia európskeho výskumu

Obsahuje 7 tematických priorít:

Priorita 1. Vedy o živote, genomika a biotechnológie pre zdravie
http://www.cordis.lu/fp6/lifescihealth.htm

Priorita 2. Technológie informačnej spoločnosti
http://www.cccordis.lu/fp6/ist.htm

Priorita 3. Nanotechnológie a nanovedy, inteligentné a mnohofunkčné materiály, nové výrobné procesy a zariadenia
http://www.cordis.lu/fp6/nmp.htm

Priorita 4. Letecký a kozmický výskum
http://www.cordis.lu/fp6/aaerospace.htm

Priorita 5. Kvalita a nezávadnosť potravín
http://www.cordis.lu/fp6/food.htm

Priorita 6. Udržateľný rozvoj, globálne zmeny, ekosystémy a energia (súčasťou je aj pozemná doprava)
http://www.cordis.lu/fp6/sustdev.htm

Priorita 7. Občania a spravovanie spoločnosti založenej na vedomostiach
http://www.cordis.lu/fp6/citizens.htm

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007