Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> 6. Rámcový Program >> Tematické priority >> Priorita 2 - IST
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Priorita 2. Technológie informačnej spoločnosti

Aktuálne výzvy a dokumenty

Hlavné ciele

Realizácia európskej politiky tvorby vedomostí spoločnosti a akčného plánu e-Europe. Dlhodobý a strednodobý výskum zameraný na začlenenie IT do bežného života každého občana a posilnenie konkurencieschopnosti európskeho výskumu.

http://www.cordis.lu/fp6/ist.htm

Tematické oblasti

Riešenie spoločensko - ekonomických problematík:
  • dôvera v elektronické operácie a v ich bezpečnosť
  • obklopujúca inteligencia a začlenenie IT do bežného života
  • elektronické obchodovanie, administratíva, vzdelávanie, starostlivosť o zdravie bezpečnosť dopravy, spôsoby práce
  • komplexné informačné systémy
Vývoj technologických stavebných blokov:
  • komunikačné infraštruktúry a softwarové technológie
  • a nanosystémy
  • inteligentné rozhranie na spracovanie informácií
Výskum v oblasti nových technológií a princípov:
  • nové vedy a technologické oblasti so vzťahom k IT
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007