Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa SARC
:: OMS APVV >> 6. Rámcový Program >> Tematické priority >> Priorita 3 - NMP
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Priorita 3. Nanotechnológie a nanovedy, inteligentné multifunkčné materiály, nové výrobné procesy a zariadenia

Aktuálne výzvy a dokumenty

Hlavné ciele

Prínos k vytvoreniu vedeckej základne vedúcej k prechodu európskeho výrobného priemyslu zo zdrojového na vedomostný, prístupy, ktoré sú ohľaduplnejšie k životnému prostrediu.

http://www.cordis.lu/fp6/nmp.htm

Tematické oblasti

Nanotechnológie a nanovedy:
 • dlhodobý interdisciplinárny výskum vedúci k porozumeniu javu, zvládnutiu procesov a vývoj výskumných nástrojov
 • nanobiotechnológie
 • inžinierske nanotechniky pre tvorbu materiálov a komponentov
 • manipulačné a riadiace zariadenie
 • aplikácia.
Inteligentné multifunkčné materiály:
 • vývoj základných poznatkov
 • technológia výroby, premeny a spracovanie
 • technické základy vývoja materiálov
Nové výrobné postupy a zariadenia:
 • nové postupy a pružné a inteligentné výrobné systémy
 • výskum systémov a kontrola rizík
 • optimalizácia životných cyklov
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007