Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> 6. Rámcový Program >> Tematické priority >> Priorita 4 - AERO
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Priorita 4. Letecký a kozmický výskum

Aktuálne výzvy a dokumenty

Hlavné ciele

Snahy smerom k vyššej úrovni technologickej excelencie vďaka konsolidácii a koncentrácii RTD snáh v súlade s Poradným zborom pre letecký výskum a Európskou kozmickou stratégiou.

http://www.cordis.lu/fp6/aerospace.htm

Tematické oblasti

Letecký výskum:
  • posilňovanie konkurencieschopnosti znižovaním nákladov na vývoj, priamych prevádzkových leteckých nákladov a zlepšovanie pohodlia cestujúcich
  • emisie a hluk
  • bezpečnosť lietadiel
  • vzrastajúca prevádzková kapacita a bezpečnosť leteckého dopravného systému
Kozmický výskum:
  • Galileo: vývoj multisektorových systémov, vybavenia, nástrojov a užívateľských zariadení
  • GMES: stimulovať evolúciu satelitných informačných služieb pomocou vývoja technológií (napr. senzory, dáta a informačné modely, služby pre globálne prostredie, pozemné využitie, desertifikácia, riadenie katastrofických situácií)
  • Satelitné telekomunikácie
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007