Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> 6. Rámcový Program >> Tematické priority >> Priorita 5 - FOOD
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Priorita 5. Kvalita a nezávadnosť potravín

Aktuálne výzvy a dokumenty

Hlavné ciele

Zlepšenie zdravia a kvality života európskych spotrebiteľov prostredníctvom lepšej kvality potravín, zlepšená kontrola výroby potravín a sledovanie vplyvu ekologických faktorov na zdravie. Prehodnotenie klasických prístupov "od výrobcu k spotrebiteľovi" tým, že sa dá prednosť spotrebiteľským požiadavkám a právu na vysokú kvalitu a nezávadnosť potravín. Prístup "od spotrebiteľa k výrobcovi" je primárnym hnacím mechanizmom pri vytváraní nových a bezpečnejších reťazcov výroby potravín.

http://www.cordis.lu/fp6/food.htm

Tematické oblasti

  • epidemiológia chorôb spojených s potravinami a alergie
  • vplyv potravín na zdravie
  • postupy sledovateľnosti v priebehu celého výrobného reťazca
  • analytické, detekčné a kontrolné metódy
  • bezpečnejšie a ekologickejšie výrobné metódy a technológie a zdravšie potraviny
  • vplyv krmív používaných pri výžive zvierat na ľudské zdravie
  • zdravotné riziká plynúce zo životného prostredia
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007