Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa SARC
:: OMS APVV >> 6. Rámcový Program >> Tematické priority >> Priorita 6 - SUSTDEV
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Priorita 6. Udržateľný rozvoj, globálne zmeny a ekosystémy

Aktuálne výzvy a dokumenty

Hlavné ciele

Posilovanie vedecko-technických kapacít potrebných v Európe na realizáciu modelu trvale udržateľného rozvoja z krátkodobého i dlhodobého pohľadu, integrácia sociálnych, ekonomických a environmentálnych princípov, prínos k medzinárodným snahám zmierňujúcim nepriaznivé trendy spôsobené globálnymi zmenami.

http://www.cordis.lu/fp6/sustdev.htm

Tematické oblasti

Udržateľné energetické systémy:
 • zdroje čistej energie, úspory energie a energetická účinnosť, alternatívne motorové palivá
 • palivové články, prenos a skladovanie energie, technológia obnoviteľných energií, zachytenie a odstránenie CO2.
Udržateľná povrchová doprava:
 • konkurencieschopné dopravné systémy šetrné k životnému prostrediu
 • bezpečnejšia, efektívnejšia a konkurencieschopná železničná a námorná doprava.
Globálne zmeny a ekosystémy:
 • skleníkové plyny
 • kolobeh vody a pôda
 • biodiverzita
 • desertifikácia, prírodné katastrofy
 • udržateľné hospodárenie s pôdou
 • operatívne predpovedanie a modelovanie
 • doplnkový výskum
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007