Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> 6. Rámcový Program >> Tematické priority >> Priorita 7 - SOCIETY
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Priorita 7. Občania a vládnutie vo vedomostnej spoločnosti

Aktuálne výzvy a dokumenty

Hlavné ciele

Mobilizácia európskeho výskumu v ekonomike, politických, sociálnych a humanitných vedách, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj porozumenia a zviditeľnenie vznikajúcej vedomostnej spoločnosti a nových foriem vzťahov medzi jej občanmi na jednej a inštitúciami na strane druhej.

http://www.cordis.lu/fp6/citizens.htm

Tematické oblasti

Vedomostná spoločnosť a sociálna súdržnosť:
  • zlepšenie tvorby, šírenie a využitie znalostí a ich dopadu na ekonomický a spoločenský vývoj
  • možnosti a voľby v oblasti vývoja vedomostnej spoločnosti
  • rôzne cesty k vedomostnej spoločnosti
  • občianstvo, demokracia a nové formy vládnutia
  • dopad európskej integrácie a rozšírenia na občanov a vládnutie
  • vymedzenie oblastí zodpovednosti a nové formy vládnutia
  • záležitosti spojené s riešením konfliktov a s obnovením mieru
  • nové formy občianstva a kultúrnych identít
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007