Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> 6. Rámcový Program >> Horizontálne programy >> Výskum a infraštruktúra
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Výskumné infraštruktúry

Aktuálne výzvy a dokumenty

Hlavné ciele

Podpora výkonu a vývoja systému výskumných infraštruktúr najvyššej európskej kvality a ich optimálne využitie v európskom meradle.

http://www.cordis.lu/fp6/infrastructures.htm
rtd-infrastructures@cec.ei.int

Akcie

  • medzinárodný prístup k hlavným výskumným infraštruktúram pre výskumné tímy a jednotlivých výskumníkov
  • aktivity integrujúcej kooperačnej siete s medzinárodným prístupom a výskumné projekty
  • vývoj komunikačných sietí v spojení s druhou tematickou prioritou (Technológie informačnej spoločnosti) s cieľom vytvoriť vysokokapacitné a vysokorýchlostné komunikačné siete pre všetkých európskych výskumníkov ( GEANT) a špeciálne vysokovýkonné siete a testovacie zariadenia ( GRIDs),
  • návrhové štúdie: štúdie uskutočniteľnosti pre nové infraštruktúry s európskou dimenziou
  • tvorba nových infraštruktúr: prínos k ich vývoju spoločne s ďalšími agentúrami poskytujúcimi finančné príspevky
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007