Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Špecifické aktivity na podporu medzinárodnej spolupráce

Aktuálne výzvy a dokumenty

Hlavné ciele

Tieto aktivity zahrňujú špecifickú medzinárodnú spoluprácu ( INCO) s vybranými skupinami krajín ( rozvojové krajiny, stredozemné krajiny, západobalkánske krajiny, Rusko a NIS - nové nezávislé krajiny vzniknuté z bývalého Sovietskeho zväzu). Spolupráca je postavená na spoločných záujmoch a na podpore vonkajšej politiky Spoločenstva.

Podmienky, tematické oblasti a podrobnosti rozpočtu vzťahujúce sa k rôznym skupinám krajín sú stanovené v pracovných programoch.

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007