Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Ľudské zdroje a mobilita (akcie Marie Curie)

Aktuálne výzvy a dokumenty

Hlavné ciele

Široko podporovať formovanie početných a dynamických ľudských zdrojov svetového formátu pre európsky výskumný systém s prihliadnutím k neodmysliteľne medzinárodnému aspektu výskumu.

http://www.cordis.lu/fp6/mobility.htm
rtd-mariecurie-actions@cec.eu.int

Akcie

Akcie iniciované hostiteľovi:
 • výskumné školiace siete, ktoré umožňujú školenie výskumníkov a odovzdávanie vedomostí v rámci medzinárodných projektov pre spoločný výskum
 • študijné pobyty organizované hostiteľom na vzdelávanie mladých výskumníkov a poskytnutie postgraduálneho vzdelávania pre výskum
 • študijné pobyty organizované hostiteľom na odovzdávanie vedomostí na zvýšenie výskumných schopností a k podpore posilnenia výmen medzi priemyslovým a akademickým sektorom
 • konferencie a školenia umožňujúce mladým výskumníkom ťažiť zo skúseností popredných výskumníkov
Akcie zamerané na jednotlivca:
 • študijné pobyty organizované v Európe ktoré poskytnú pokročilé školenia pre výskumníkov
 • medzinárodné študijné pobyty mimo Európy na uskutočnenie výskumu v tretích krajinách
 • medzinárodné študijné pobyty v Európe pre výskumníkov z tretích krajín pre prácu v Európe (s návratovým štipendiom)
Podpora a uznanie vynikajúcej vedeckej práci:
 • "Granty pre vynikajúcich vedeckých pracovníkov", ktoré podporujú najlepšie výskumné tímy
 • "Ceny excelencie" umožňujúce verejné uznanie tých najlepších, ktorí v minulosti získali granty EK na mobilitu a školenia
 • výskumné miesta, ktoré pripútajú pozornosť svetových výskumníkov k školiacim či výskumným miestam a povzbudia ich, aby sa rozhodli budovať svoju kariéru v Európe
Návratové reintegračné mechanizmy:
 • európske reintegračné granty podporujúce opätovné zapojenie výskumníkov do vedeckej práce v Európe po predchádzajúcej účasti v akciách Marie Curie zameraných na mobilitu
 • medzinárodné reintegračné granty; poskytovanie grantov tým európskym výskumníkom, ktorí strávili dlhý čas výskumom mimo Európu a majú záujem vrátiť sa späť
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007