Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> 6. Rámcový Program >> Horizontálne programy >> Veda a spoločnosť
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Veda a spoločnosť

Aktuálne výzvy a dokumenty

Hlavné ciele

Rozvoj štrukturálnych väzieb medzi inštitúciami a aktivity zamerané na dialóg medzi vedeckou komunitou a širokou verejnosťou.

http://www.cordis.lu/science-society/home.html
rtd-sciencesociety@cec.eu.int

Akcie

Približovanie výskumu spoločnosti:
  • veda a vládnutie: analýza a podpora najlepšie osvedčených postupov, rozvoj nových poradenských mechanizmov,
  • vedecké poradenské a referenčné systémy: výmena skúseností a osvedčených postupov; monitorovanie vedeckého poradenstva z celosvetového pohľadu.
Zodpovedne vedený výskum a aplikácia vedy a technológie:
  • etika: prepojovanie existujúcich organizácií a aktivít, podpora dialógu v globálnom kontexte, zvyšovanie povedomia, školenia, výskum etiky vo vzťahu k vede a technológii,
  • neistota, riziko a princíp predbežnej opatrnosti: analýzy a najlepšie osvedčené postupy.
Posilnenie dialógu medzi vedou a spoločnosťou a pozícia žien vo vede:
  • verejná informovanosť o vede a odovzdávanie týchto informácií,
  • oceňovanie vedeckých úspechov, spolupráca a komunikácia,
  • podpora záujmu mladých ľudí o vedeckú prácu,
  • ženy a veda.
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007