Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> 6. Rámcový Program >> Horizontálne programy >> Výskum a podpora politiky
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Spoločný vývoj výskumných a inovačných politík

Aktuálne výzvy a dokumenty

Hlavné ciele

Podporiť spoločný vývoj európskych výskumných a inovačných politík tým, že potenciálne problémy a oblasti spoločného záujmu budú špecifikované už v počiatočnom štádiu, čo politikom poskytne poznatky a nástroje na rozhodovaniu.

http://www.cordis.lu/fp6/support.htm

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007