Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> 6. Rámcový Program >> SLOVAK FP 6
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Podpora účasti slovenských organizácií v 6.RP
Oficiálna stránka Slovak FP6

V auguste 2004 zaháji činnosti projekt SLOVAK FP6, ktorého cielom je podpora účasti slovenských subjektov v 6. Rámcovom programe. Je zameraný na výskumné inštitúcie, vysoké školy, priemysel, hlavne na malé a stredné podniky.

Plánované akcie pozostávajú z nasledovných činností:
  • WP 1 --- Sieť národných kontaktných osôb - Zodpovedný SARC
  • WP 2 --- Podpora exelentných výskumných pracovísk a MSP Zodpovedný SARC, ZPVVO, UP SAV, NTP, NADSME, BIC
  • WP 3 --- Zhodnotenie a šírenie dosiahnutých výsledkov - Zodpovedný SARC (UP SAV, AIRDO, NTNP)
  • WP 4 --- Riadenie konzorcia (zodpovený SARC )
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007