Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa SARC
:: OMS APVV >> 6. Rámcový Program >> PROPASS
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Projekt PROPASS

Názov projektu: Technical assistance to Slovak SMEs in proposal preparation

Cieľ projektu: Príprava, školenia a technická podpora slovenských malých a stredných podnikov (MSP) pri písaní projektov predkladaných v rámci európskeho finančného programu FP6.

 • Pre koho je projekt určený: Malé a stredné podniky na Slovensku (MSP)
 • Definícia: MSP - samostatný právny subjekt
  • menej ako 250 zamestnancov
  • ročný obrat menej ako 40 mil. Euro
  • nesmie byť ovládaný spoločnosťou, ktorá nie je MSP a jej podiel je 25% alebo viac.
Poznámka: Pre niektoré typy projektov platia rozšírené kritéria pre SMP.

Predmet projektu

1. WP2: Zmapovanie požiadaviek na projekty pre MSP realizáciou 8 informačných dní pre MSP v jednotlivých regiónoch Slovenska s cieľom:
 • informovať o možnostiach využitia 6.RP pre projekty na podporu rozvoja MSP
 • zmapovať záujem MSP o prípravu jednotlivých druhov projektov
 • zmapovať potreby vzdelávania manažérov a špecialistov MSP pre prípravu projektov a potreby pomoci pri vypracovaní návrhov projektov
Prieskum, analýza súčasného stavu a možného rozvoja malých a stredných podnikov na Slovensku prostredníctvom európskych fondov.

Plánované termíny Informačných dní do konca roka 2004:
 • Košice - 14. septembra (utorok)
 • Bratislava - 13. októbra (streda)
 • Banská Bystrica - 9. novembra (utorok)
 • Žilina - 8. decembra (streda)
Termíny a miesta pre rok 2005 budú určené neskôr.

2. WP3: Tréningový program na prípravu projektov (workshops)
Uskutoční sa päť intenzívnych 5-dňových tréningových kurzov (v členení 2dni + 2dni + 1deň) pre vybraných 5x12, t.j. 60 manažérov a odborníkov zo slovenských MSP.
Cieľom kurzov, ktoré budú realizované vo vybraných regiónoch Slovenska, je poskytnúť účastníkom potrebné informácie z oblasti tvorby projektových dokumentov (písania projektov). Počas realizácie kurzov a taktiež po ich ukončení bude účastníkom sprístupnené štúdium potrebných materiálov cez internet (formou e-learning).
Cieľom praktických cvičení počas kurzu je vypracovať v malých skupinách (alebo individuálne) základnú kostru projektového dokumentu pre vybraný druh projektu v súlade s metodikou EU. V závere 5 dňového kurzu jednotlivé skupiny účastníkov prezentujú konkrétne príklady projektových návrhov. Kurzy budú prebiehať v slovenčine s prezentovaním rôznych formulárov a projektových dokumentov v angličtine.
Celý kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

Plánované termíny prvých kurzov (workshops) pre rok 2004:
 • v mesiacoch september až december
Realizáciu workshops 3, 4 a 5 predpokladáme v 1.polroku 2005: termíny budú určené neskôr

3. WP4: Pomoc pri písaní projektov predkladaných v rámci programu FP6.
Záujemcovia vytvárajú za asistencie odborníkov svoj konkrétny projekt s väzbou na aktuálne výzvy na predkladanie projektov FP6. Vytvorený projekt (v anglickom jazyku) bude následne predložený Európskej komisii ako žiadosť pre financovanie projektového zámeru konkrétnej firmy (MSP).

Financovanie projektu:
Projekt bol schválený a bude financovaný Európskou komisiou. Účastníci Infodní a workshops si hradia iba cestovné náklady, stravovanie a prípadné ubytovanie. Pomoc pri písaní projektov je Európskou komisiou hradená v limitovanom rozsahu.

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007