Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa SARC
:: OMS APVV >> 6. Rámcový Program >> Zoznam NCP, deleg. siete a SIKAS
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Systém na podporu účasti slovenských subjektov v 6. RP

A/ Sieť národných koordinátorov (NCP - National Contact Points) a delegátov SR v programových výboroch
Výkonný národný koordinátor Martin Kedro
SARC
kedro@sarc.sk
Priorita Aktivity NCP Delegát
LifeSciHealth Vedy o živej prírode, genomika a biotechnológie pre zdravie Valentín Bóth
ÚP SAV
both@up.upsav.sk
MUDR. Vladimír Štrbák, DrSc.
UEE SAV
vladimir.strbak@savba.sk
IST Technológie informačnej spoločnosti Ing.Mgr. Mária Búciová
STU Bratislava
maria_buciova@stuba.sk
Doc.RNDr. Anton Lavrin, CSc.
TU Košice
anton.lavrin@tuke.sk
NanoMat Pro Nanotechnológie, nanovedy, multifunkčné materiály a nové výrobné procesy Ing. Simona Klingová
P-SAV
klingova@up.upsav.sk
RNDr.Eva Májková, DrSc
Fyzikálny ústav SAV
majkova@savba.sk
Aerospace Letecký a kozmický priestor Ing. Barbara Surmová
Žilinská univerzita
surmova@rekt.utc.sk
Prof.Ing. Antonín Kazda, CSc.
Žilinská univezita
kazda@fpedas.utc.sk
Food Kvalita a bezpečnosť potravín Ing. Pavol Schwarcz
SPU Nitra
pavol.schwarcz@uniag.sk
Doc.Ing. Pavol Slamka, PhD
SPU Nitra
pavol.slamka@uniag.sk
SustDev Trvalo udržateľný rozvoj, globálne zmeny a ekosystémy Ing. Ingrid Kriššáková
TU Zvolen
krissak@vsld.tuzvo.sk
Doc.Ing. Rudolf Kropil, CSc.
TU Zvolen
kropil@vsld.tuzvo.sk
Knowledge Society Občania a spravovanie spoločnosti založenej na vedomostiach RNDr. Anna Sitárova, CSc.
MŠ SR
sitarova@education.gov.sk
PhDr. Gabriela Kilianová, CSc.
Ústav etnológie SAV
gabriela.kilianova@savba.sk
NEST Nové a nastupujúce vedecko-technické smery Ing. Peter Lobotka, CSc.
SARC
eleklobo@savba.sk
Ing. Soňa Straková
MŠ SR
sona.strakova@minedu.sk
SME Výskumné činnosti pre malé a stredné podniky Doc.Ing.Peter Ondrejček, DrSc.
SARC
ondrejcek@sarc.sk
Ing. Soňa Straková
MŠ SR
sona.strakova@minedu.sk
INCO Podpora medzinárodnej spolupráce Mgr. Ján Jankela, PhD.
MŠ SR
jan.jankela@minedu.sk
Ing. Soňa Straková
MŠ SR
sona.strakova@minedu.sk
Co-ordination Podpora koordinačných aktivít Dr. Martin Kedro
SARC
kedro@sarc.sk
Ing. Soňa Straková
MŠ SR
sona.strakova@minedu.sk
Mobility Ľudské zdroje a mobilita, výskumné infraštruktúry Mgr. Zuzana Lavrinová
TU Košice
zuzana.lavrinova@tuke.sk
Mgr. Zuzana Lavrinová
TU Košice
zuzana.lavrinova@tuke.sk
Science-society Veda a spoločnosť Anna Sitárova
MŠ SR
sitarova@education.gov.sk
Gabriela Kilianová
Uet SAV
gabriela.kilianova@savba.sk
Euratom Jadrová energia ing. Ján Bahna
VUJE
bahna@vuje.sk
ing. Ján Bahna
VUJE
bahna@vuje.sk
Research and Innovation Výskum a inovácie Mgr. Ján Jankela, PhD.
MŠ SR
jan.jankela@minedu.sk
RNDr. Štefan Cimbák, PhD.
VÚZ
cimbak.stefan@pzvar.sk


B/ Sieť konzultantov SIKAS - stav k 1.2.2005
Meno konzultanta Inštitúcia e-mail Telefón
Ing.arch. Zdenka Georgievski UMB Banská Bystrica zdenka.georgievski@umb.sk  
Anwarzai Branislav TU Trenčín anwarzai@tnuni.sk 032 / 74 00 109
Andrea Kalafúsová TU Košice andrea.kalafusova@tuke.sk 055 / 602 21 27 
Schwarcz Pavol SPU Nitra pavol.schwarcz@uniag.sk 037 / 65 11 560
Hulko Alexander Akadémia Pol. zboru Bratislava hulko@minv.sk 0961 057 584
Kudelová Univerzita PJŠ Košice kudelova@hotmail.com  
Doc.RNDr. Tibor Kmeť, CSc
(PeadDr. Viera Vološinová)
UKF Nitra tkmet@ukf.sk
(volosinová@ukf.sk)
 
Ing. Tibor Maliar, PhD. Univerzita sv. CaM Trnava tibor.maliart@post.sk  
Ing.Štefan Marsina, PhD Ekonomická univerzita Bratislava rp@euba.sk  
Prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. UK Bratislava marta.kollarova@rec.uniba.sk  
Kriššáková Ingrid TU Zvolen krissak@vsld.tuzvo.sk 045 / 52 06 503
Surmová Barbara Žilinská univerzita surmova@rekt.utc.sk 041 / 5621 781
Mgr. Nicole Removčíková Prešovská univerzita remon@unipo.sk  
Doc.Ing. Štefan Vilček, DrSc UVL Košice vilcek@uvm.sk 055 / 633 9227
Ing.Mgr. Mária Búciová STU Bratislava maria_buciova@stuba.sk 02 / 572 945 33
Mgr.Andrej Almáši KU Ružomberok almasi@ku.sk 044 / 432 27 09


C/ Web stránky priorít, kancelárií a projektov
Inštitúcia priority, kancelárie a projekty web stránka
STU Bratislava priorita IST www.stuba.sk/IST
TU Košice Oddelenie európskych projektov www.tuke.sk/oep
Dubčekova Univerzita Trenčín Oddelenie medzinárodnej spolupráce http://oms.tnuni.sk
TU Zvolen Priorita 6 http://www.sustdev-ncps.com/
http://www.eraenv.com
UKF Nitra Zahraničné vzťahy www.ukf.sk
SPU Nitra Informacie o 6RP http://www.uniag.sk/SKOLA/rzs/slovak/6RP/frame.htm
Informacie o diani v TP Kvalita a bezpecnost potravín http://www.uniag.sk/SKOLA/rzs/slovak/6RP/FOOD/RP_5.htm
Informacie k projektu TrainNet Future (SSA) http://trainnetfuture.tetalap.hu/
Informacie k projektu CEC Animal Science (SSA) http://www.animal-Science.net/
http://www.uniag.sk/SKOLA/rzs/slovak1/CEC/
Informacie k projektu Foodlink (SSA) http://www.foodlink.pl/en/
PF UK Centrum projektovej spolupráce http://www.fns.uniba.sk/~cps/
SARC stránka organizácie www.sarc.sk
stránka projektu SMEs go LifeSciences www.sarc.sk/section137.html
stránka projektu CERA www.sarc.sk/section154.html
Novitech partner Košice stránka projektu PROPAS www.sarc.sk/section130.html
www.euprojekt.sk/sk/desktopdefault.aspx
APVV © 2005-2007