Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Akcie

Medzinárodné akcie:

Medzinárodna Konferencia o Biomedicíne

(7. Rámcový program, transfér technológií, platforma)

12-14 Júna, 2006 sa uskutoční medzinárodna konferencia v oblasti biomedicíny v Ríme.

Téma konferencie:
"Genes and Environment: from molecular medicine to clinic medicine"
(Gény a prostredie: od molekulárnej medicíny ku klinickej medicíne)

Jazyk podujatia:
angličtina

Viac informácií nájdete v dokumente:
Súbor PDF Medzinárodna Konferencia o Biomedicíne


ARCHÍV AKCIÍ:

Národne akcie:

29.6. 2005 o 10,00 hod. v miestnosti B1-322 Prirodovedeckej fakulty UK v Bratislave sa uskutoční prvý informačný seminar k 4. výzve TP1

Organizátori:
 • Centrum projektovej spolupráce PriF UK
 • SARC - Centrum pre rozvoj, vedu a technológie
 • RNDr. Valentin Both, CSc. - Národný administrátor (NCP) programu "LifeSciHealth" 6.RP, Úrad Slovenskej akadémie vied
Súbor DOC Komentár a prehľad úloh 4 výzva 6RP - Life
Súbor DOC Program

SMEs go LifeSciences má za sebou svoje prvé národné školenie. Školenie sa konalo dňa 3. februára 2005 o 13:00 v budove SAV v Bratislave. Na školení sa zúčastnilo 2 MSP a 22 výskumníkov z rôznych odvetví.

Súbor DOC Pozvánka
Súbor DOC Program školenia

O ďalších školeniach budete včas informovaní prostredníctvom tejto web-stránky.

Medzinárodné akcie:

Biobiz workshops.

When and where?
This series of workshops runs from March 2004 through November 2006 in 30 different cities across Europe (see full list attached).

The next workshops will take place in:

24-26 January 2006 in Bratislava

Súbor DOC Programme       Súbor DOC Invitation / Pozvanka

Biobiz helps scientists to prepare a viable business plan for commercialisation of life science research.
During these three-day workshops, participants will cover issues such as business plans, securing capital, start-up dynamics and review what specific skills and knowledge they need to be successful. Participants learn how to work with specific interactive software and take away their own fully licensed copy. Experienced trainers and experts in management and finance provide genuine insights though their presentations and evaluations. In addition, participants have an opportunity for personal counselling sessions on their business projects under a confidentiality agreement. This is a new feature of Biobiz.

Súbor DOC Biobiz info       Súbor PDF Biobiz poster

http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/04/93|0|RAPID&lg=EN&display
or Cordis website:
http://www.cordis.lu/lifescihealth/home.html
or ERA Link website :
http://www.eurunion.org/legislat/STE/ERALink.htm

Life Science Conference, transnational training and matchmaking in FP6

Between October 6th and 7th, 2005 a Life Science Conference, transnational training and matchmaking session in FP6 will be organised by SARC, Centre for Advancement, Science and Technology in Bratislava, Slovakia.
The first day will be dedicated to Life Science topics in FP6, i.e. to the Life Science area and EU projects in Slovakia.

With support of the initiative "SMEs go LifeSciences" important issues on successful project proposal writing, financial aspects, budget planning and IPR in FP6 will be dealt with. Furthermore, cooperation opportunities for SMEs and researchers will be outlined, especially regarding the Specific STREP Call for SMEs in TP1, with deadline November 9th, 2005.

The second day will focus on matchmaking and partnering. Presentations of partner search profiles and SME profiles will be a prerequisite for the creation of interest groups and potential partnering.

If you fly to Vienna-Schwechat airport, please notice the timetable of buses going to Bratislava > Timetable

Accommodation information: Accommodation
I would suggest hotel TATRA. Please make your reservation as soon as possible, there might be a problem to get a hotel rooms later!

Map of the conference place 06.10.2005 - click on the map to see it detailed
mapa

Location: University library, Venturska Street no. 11, in the Auditorium

Map of the MM,BM and GiTm - 07.10.2005 - click on the map to see it detailed
mapa

Location: Faculty of Natural Sciences, Mlynská Dolina, 842 15 Bratislava, room no. 303, pavilion B2

"Biotechnology investment opportunities in the CEE",

Developing, financing and funding biotechnology in the CEE region, 20-21 September, 2005.

Attend this conference and ...

 • Acquire that INJECTION OF FUNDS from investors!
 • Uncover that new biotech project that will bring you BIG RETURNS on your investment!
 • Learn the SECRETS OF SUCCESS from thriving biotech case studies!
 • Hear how one CEE government plans to support and develop their biotech industry!
 • o Identify what INVESTORS ARE LOOKING FOR when they assess your biotech business plan!

More at the link down below:
http://www.ibc-hungary.hu/engis/controller.jsp?view=product&product_id=20001260209

Zoznam aktuálnych medzinárodných podujatí v oblasti LifeScience http://www.smesgolifesciences.be/common/events_list.asp

6-10.09.2005 sa uskutoční v OSLE (Nórsko), konferencia FUNCTIONAL GENOMICS AND DESEASE http://www.esffg2005.org/index.html

spolu s "match-making podujatím", ktoré sa uskutoční 06.09.2005
súbor DOC http://www.esffg2005.org/match_making_event.pdf
 • rozšírte svoje kontakty z oblasti Life Science
 • nájdite nových partnerov a posilnite svoju vedecko-technologickú platformu
 • účasť v EÚ projektoch prináša nové výhody
účasť na match-making podujatí je zdarma!
Možnosti a podmienky registrácie nájdete na príslušnej webstránke.
Virtual matchmaking - posielanie a prepájanie kontaktov členov databázy SMEs go LifeSciences podľa tém poslednej výzvy TP1 - za účelom prípadnej spolupráce a budovania konzorcia.

Virtual matchmaking prebehne v dňoch 27.06 - 01.07.2005
súbor DOC Matchmaking
Brokerage podujatie sa uskutoční v rámci SSA projektu NATIBS
25.05 - 26.05.2005 v Izearaeli.


Jedinečná príležitosť pre Malé a Stredné Podniky nájsť si projektových partnerov. Vybrané boli tri oblasti záujmu v rámci poslednej výzvy TP1:

 • Bunková a génová terapia
 • Rakovina
 • Molekulárna diagnostika
súbor PDF BROKERAGE PODUJATIE IZERAEL BIOTECH 2005

Viac informácii o podujatí či projekte nájdete na: http://www.natibs.net
21.04 - 22.04 2005
konferencia - Barcelona (Španielsko)

"How to establish a European Technology Platform for Innovative Medicines"

Úlohou workshopu je spoločné hľadanie technologickej platformy v oblasti inovatívnej medicíny pre budúcnosť, teda aj pre 7. rámcový program. Zo Slovenska sa na tomto podujatí zúčastnia aj dve zástupkyne z radov MSP z tejto oblasti, ktoré participujú na projekte SMEs go LifeSciences. Účasť malých a stredných podnikov z EÚ je kľúčové pre MSP v Európe a preto je ich hlas pri diskusiach o nových platformách dôležitá. Nová platforma bude súčasťou výskumnej agendy Európy.

súbor PDF Program konferencie

Viac informácii nájdete na: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/p1/innovative-medicines/index_en.html

Konferencia v Lyone 11. apríla a 12-13. apríla

Možnosť školenia a získania nových kontaktov na podujatí SMEs go LifeSciences v Lyone
Súbor DOC LYON 1

Priložený "Katalóg partnerstiev " obsahuje všetky profily registrované na podujatie organizované s IRC v Pondelok 11.04. Ak mate záujem zapojiť sa, prosím kontaktujte ma. Už zaregistrované profily sú tiež on-line.
Súbor DOC LYON 2

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007