Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa SARC
:: OMS APVV >> 6. Rámcový Program >> SMEs go LifeSciences >> Aktuálne výzvy
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Aktuálne výzvy

"Life-Sciences in FP7" Workshop at the BIOTECH FORUM
Helping SMEs & Researchers prepare for FP7 European R&D projects

súbor DOC FINAL PROGRAMME

Registration online at : http://www.smesgolifesciences.be/common/events_details.asp?evid=95
Registration deadline: 15 September 2006


Vážení klienti SMEs go LifeSciences,
Dovoľujeme si Vás informovať o súťažnej výzve na partnerstvo v schválenom projekte MHOSAR.

Výzva na hľadanie dodatočných partnerov do bežiaceho projektu: MHOSAR
Typ partnera: MSP - malý a stredný podnik, ktorý má záujem na vývoji výkonných diagnostických testov na detekovanie nemocničných patogénov ako MRSA, VRE a Gram-negatívnych baktérií, ktoré sú nositeľom ESBL a rovnako majú záujem o tie MSP, ktoré sa snažia vyvinúť "microaarays", "protoarrays", "microfluidics" a testy postavené na nanotechnológií alebo akúkoľvek inú "cutting-edge" technológiu. Bližšie informácie nájdete tu:

súbor DOC Detaily projektu "Summary"
súbor DOC Základné informácie o projekte

Koordinátor projektu ReProTect ponúka spoluprácu (4.) subjektom v 2. pracovnej etape projektu (WP2). Návrh je možné podať len elektronickou verziou.

Dátum uzávierky: 6. apríla 2006
Bližšie informácie: http://ecvam.jrc.it/index.htm

súbor PDF ReProTect
súbor PDF ReProTect Call

Dr. Constantinos N. Phellas, humanitný vedec, riaditeľ Výskumného ústavu zdravia, správania a sociálne vecí. (Research Unit in Health, Behavior & Social Issues (RUBSI)) na Intercollege, Cyprus. Tento útvar je legálne registrovaný ako mimovládna organizácia (NGO).

Ciele útvaru: zdokonaliť poznanie sociálnych a psychologických procesov a mechanizmov, ktoré ovplyvňujú zdravie a blahobyt Cyperskej populácie. Týmto chce prispieť k vedomostiam, ktoré informujú o vývoji zdravotných postupov, vzdelania a zdravotnej praxe.

Aktuálny výskum tiež zahrňuje:
 • Sociálne a psychologické aspekty ľudí žijúcich s diabetes
 • Psychologické a sociálne potreby ľudí chorých na HIV/AIDS
 • Etnicita, Rasa & Kultúra na súčasnom Cypre: prípad imigrantov
 • Sociálne a psychologické aspekty rodiny s jedným rodičom
 • Vzdelávacia kampaň na prevenciu proti HIV/AIDS
 • Používanie anabolík medzi profesionálnymi atlétmi
 • Násilie v rodine

V prípade záujmu o spoluprácu, prosím kontaktujte priamo Dr. Phellasa na e-mailovej adrese: Phellas.c@intercollege.ac.cy


Calls for tenders

Radboud University Nijmegen Medical Centre
P.O.BOX 9101
Nijmegen
The Netherlands, 6531 TN

Kontakt: Prof. Dr. J.A.M. Smeitink
Tel.: +31-24-361 94 70
Fax: +31-24-366 85 32
E-mail: J.Smeitink@cukz.umcn.nl
Web: http://go.to/NCMD

Detaily projektu:
Acronym: EUNITOCOMBAT
Návrh/číslo kontraktu: LSHM-CT-2004-503116
Názov projektu: Rational treatment strategies combating mitochondrial oxidative phosphorylation disorders (Racionálne liečebné postupy v boji s poruchami oxidatívnej fosforilácie u mitochondrií).

Trvanie projektu: 1.júl 2004 - 30.jún 2008
Website projektu: www.eumitocombat.org
Typ projektu: integrovaný projekt

Odakzy k téme: Ref. Temy.: LSH-2002-2.1.1-4
Vzácne poruchy mitochondrií, alebo jadrovej organizácie (štruktúry) so širšími dôsledkami na biologické procesy.

Zhrnutie projektu:
Poruchy v systéme oxidatívnej fosforylácie (OXPHOS) u mitochondrií, základny obeh pre tvorbu energie v bunkách, vedú často k fatálnym, multi-systémovým poruchám, ovplyvňujúcim orgány a tkanivá s vysokou energetickou spotrebou. EUMITOCOMBAT konzorcium, pozostáva z 12 partnerov, zahrňuje 21 vedeckých skupín z 9 rôznych krajinách, vrátane Českej Republiky.
Projekt mieni zjednotiť a rozšíriť vedomosti o základnych aspektoch OXPHOS biológie a patologických prejavov OXPHOS ochorení u človeka. Projekt EUMITOCOMBAT posilní Europu ako medzinárodného experta (leadra) vo vývoji liečebných postupov schopných bojovať s OXPHOS poruchami.

 • Začleniť klinickú a model-systemovú expertízu
 • Popísať dôležité gény a proteíny, ktoré su zahrnuté pri formácii a regulácii OXPHOS-systému
 • Študovať sieť komponentov zahrnutých v bunkovom energetickom metabolizme funkcionálnou genomikou
 • Vyvinúť efektívnejšie geneticke a proteínové (mutačné) skríningové metódy
 • Vyhodnotiť bunkovú zmenu/adaptáciu týchto defektov na špecifických bunkách, tkanivách, modeloch a ľuďoch
 • Vyvinúť metódy na zameranie(target) a testovanie terapeutických agentov na špecifických (sub)celulárnych miestach

Kľúčové slová: Rare diseases, rere disorders of mitochondria, inborn errors of energy metabolism, orphan diseases


Tu sú ďalšie 3 partnerské príležitosti pre vaše SME a laboratória, za účelom prvej EUROTRANS-BIO výzvy!

Slovenské firmy si musia nájsť vlastný spôsob financovania.

 1. SME a technické centrum( Laboratorios Araba a LEIA, obe zo Španielska, Baskitsko hľadajú partnerov s expertízou(kvalifikáciou) na mikrofluiditu, optiku a elektroniku aby navrhli mikro-pristroj schopný vykonávať mnohonásobnú amplifikáciu vybraných alergénov v reálnom čase.
 2. Francúzka SME, Millegen, má 2 projekty a hľadá biotech spoločnosti, ktoré sú kvalifikované na: immune function study, immune cell phenotyping, functional test, blood cell culture, cell separation, NK cells purification, quantification, cytoplasmatic protein of interest for which none antibody is available.
 3. Ďalšia SME zo Španielska, Owl Genomics(www.owlgenomics.com), hľadá partnera v oblasti produkcie lipidových protilátky.

Bližšie informácie nájdete na www.eurotransbio.net
Kontakty na www.eurotransbio.net/IMG/pdf/ETB_CONTACTS-2.pdfZoznam zahraničných "Life Sciences" projektov plánovaných na podanie prevažne v rámci 4.výzvy pre TP1

Ponuky partnerstva do zahraničných projektov: žiadané hlavne malé a stredné podniky!
Popis vhodného partnera z radov MSP je súčasťou každého profilu projektu
(zdroj: databáza SMEs go LifeSciences)
! ŠPECIÁLNA VÝZVA PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY !
V RÁMCI 4. POSLEDNEJ VÝZVY TP1

Špecifická výzva na podporu a posilnenie výskumu v malých a stredných podnikoch (MSP) v sektoroch HEALTH / BIOTECHNOLOGY
Táto výzva je zameraná na podporu spolupráce malých a stredných podnikov v rámci Tématickej priority 1 - 4. výzvy. Skladá sa so Špecificko - Cielených Výskumných Projektov (STREP), s predpokladaným rozpočtom 171 miliónov euro!
súbor PDF Zoznam tém špeciálnej výzvy EK pre MSP
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007