Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

INSIGHT

Požiadavky na INSIGHT projekt:

Jeho obsahom majú byť:
  • nové javy
  • musí byť riskantný, tzn. týkať sa témy, o ktorej je veľmi málo známe (nové patogény, neprebádané choroby, hrozby v ekonomickom systéme ako napr. zrútenie meny a podobne). Výskum na rýchle posúdenie nových objavov, alebo javov,
  • ktoré by mohli priniest riziká, alebo problémy vysokej závažnosti pre celú Európu
  • a nájdenie vhodnej reakcie na tieto riziká
  • Patria sem aj témy ktoré si vyžadujú zvládnutie zložitého problému na celoeurópskej úrovni.
Podrobné vymedzenie je prístupné Súbor PDF TU (asi 14 strán pdf)
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007