Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

CERA - Creating European Research Area

Koordinátor: IPPT - Instytut Podstawowych Problemow Techniki, PAN
http://www.kpk.gov.pl/cera/index.php

Dňa 14.04.2006 skončil dvojročný SSA projekt CERA. Projekt bol zauditovaný za celé obdobie jeho trvania.

V rámci výsledkov dosiahnutých v projekte Vám ponúkame súbor príručiek, v ktorých nájdete všetky informácie súvisice s projektom a činnosťou konzorcia CERA v jednotlivých oblastiach záujmov (LIFE SCIENCE, MATERIALS, ENERGY, ENVIRONMENT), ako aj súbor kontaktov na vedecko-výskumné inštitúcie z jednotlivých krajín (Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko).

Súbor PDF Medzinárodná brožúra CERA

Súčasťou výstupov projektu bola aj tvorba národných brožúr partnerov zo Slovenska, Poľska a Maďarska

Projekt CERA je špecifickou podpornou akciou (SSA), ktorá je spolufinancovaná Európskou Komisiou v rámci 6RP. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť synergiu pre virtuálne siete ako aj posilnenie Európskeho výskumného priestoru (ERA) v strednej Európe.

Strategický cieľ:
Projekt umožní výmenu "najlepších skúseností" a v rámci šírenia nových výziev pre nové projekty NoE, IP a STREP, aj rozvíjanie zručností za účelom vytvorenia úspešného projektu.

Projekt bude vytvárať nové kontakty pre prípravu projektov a umožní spolupráce medzi najlepšími vedeckými inštitúciami v Poľsku, Slovensku, Maďarsku a vedeckými centrami v Rakúsku a Nemecku.

V prípade otázok a záujmu o zapojenie sa do projektu CERA ma prosím kontaktujte:

Mgr. Martina Kedrová
APVV-Agentúra na podporu výskumu a vývoja
OMS - Odbor medzinárodnej spolupráce
Mýtna 23
811 07 Bratislava
Tel.: +421 2 57 20 45 54
E-mail: kedrova @ sarc.sk
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007