Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> COST
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

COST

Nová výzva na predkladanie akcií COST

Nová výzva na predkladanie akcií COST. Deadline na predbežné návrhy je 30. Marca 2007.

Podrobnosti o výzve nájdete na stránke COSTu : http://www.cost.esf.org/index.php?id=721


Výzva na predkladanie projektov vyvolaných medzinárodnou spoluprácou vo výskume a vývoji COST (European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vypisuje dňa 31. mája 2006 výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov vyvolaných medzinárodnou spoluprácou v Rámcových programoch EU.

Bližšie informácie nájdete na stránke APVV - výzva COST 2006

Výzva uzavretá 31. júla 2006


Otvorenie výzvy na predkladanie projektov COST.

COST zavádza nový mechanizmus tvorby akcií COST. Podrobnejšie informácie ohľadom novej výzvy možete nájsť na stránke COST Office. Deadline na predbežné návrhy je 31. máj 2006.

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007