Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa SARC
:: OMS APVV >> 6. Rámcový Program >> CERA >> Partneri
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Partneri

Úloha Čislo účastníka Meno účastníka Skratka účastníka Krajina
CO 1 Instytut Podstawowych Problemow Techniki, PAN IPPT, PAN Poland
CR 2 Cracow University of Technology CUT Poland
CR 3 Hungarian Science and Technology Foundation HSTF Hungary
CR 4 Bureau for International Research and Technology Co-operation BIT Austria
CR 5 Helmholtz Association of National Research Centres HELMHOLTZ Germany/Belgium
CR 6 The Centre for Advancement of Science and Technology SARC Slovakia
CR 7 University of Lodz, PL UL Poland
APVV © 2005-2007