Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa SARC
:: OMS APVV >> 6. Rámcový Program >> CERA >> Formulár na vytvorenie profilov
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Formuláre na vytváranie profilov

Máte záujem, pripojiť sa do európskych výskumných projektov v rámci 6.RP? Neváhajte a predstavte svoj výskumný ústav, Vaše expertízy, oblasť výskumu...atď...prostredníctvom tzv. profilu. Váš profil bude uložený do databázy CERA. Prínosom tejto činnosti je zmapovanie excelentných výkonov, definujúcich spoločné oblasti činností a potenciálu RTD najlepších výskumných centier v Poľsku, Maďarsku a Slovenku.

Registrácia a vyplnenie formulárov http://cera.sarc.sk
APVV © 2005-2007