Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> 6. Rámcový Program >> CERA >> Akcie
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Akcie

Archív

17th - 18th of January 2006, CERA WORKSHOP INTERNATIONAL TRAINING - TOWARDS FP7

Location: Trencin, guesthouse Svorad, Palackeho 4, 911 01 Slovakia
Program of the event: 18th of January 2006
Time: 9:00-16:00
9.00-09.15 Welcome speech
Martin Kedro - director of SARC, Slovakia

Súbor DOC SARC introduction (presentation)
09.15-9.30

CERA project introduction
Zygmunt Krasinski - coordinator of the CERA project, Poland
Súbor DOC Creating ERA in Central Europe (presentation)

09.30-9.45

Mapping of excellence CERA database
Jana Slimáková - SARC, Slovakia
Súbor DOC CERA - database (presentation)

09.45-10.35

Introduction to FP7, structure, general ideas
Susan Kentner - Helmholtz Association, Germany
Súbor DOC 7.Framework Programme (2007-2013) (presentation)

FP7 - Comparison to FP6
Martina Kedrová, Peter Ondrejček - SARC, Slovakia
Súbor DOC FP7 - Comparison to FP6 (presentation)

10.35-10.45 Coffee break
10.45-11.30

FP7 on CORDIS: News and events, latest developments, roadmap leading to FP7 and contributions of major stakeholders
Ylva Huber - FFG, Austria
Súbor DOC FP7 on CORDIS: Latest Developments (presentation)

11.30-12.20

Technological platforms in FP7
Martin Kedro - SARC, Slovakia
Súbor DOC Technological platforms in FP7 (presentation)

12.20-13.30 Lunch break
13.30-13.50

Slovakia - National research and development activity
Soňa Ftáčniková - RDA research and development Agency, Slovakia
Súbor DOC R&D AGENCY (presentation)

13.50-14.10

RD in Poland - steps to FP7
Zygmunt Krasinski - coordinator of the CERA project, Poland
Súbor DOC Research Potential in Poland - steps to FP7 (presentation)

14.10-14.20

FP advisory service network in Hungary
Anikó Seregélyi - Hungarian Science and Techology Foundation, Hungary
Súbor DOC FP advisory service network in Hungary (presentation)

14.20-14.40 Coffee break
14.10-14.20

IPR issue
Annika Thies - Helmholtz Association, Germany
Súbor DOC Intellectual Property Rights in FP7 (presentation)

17th - 18th of January 2006, INTERNATIONAL TRAINING ON FP7 - TOWARDS FP7 organized by SARC within the CERA project in Trenčín, Slovakia.

Language of the conference: English

No fees required.

Súbor DOC Registration form
Súbor PDF Draft program
Súbor PDF Useful information (accommodation, travel timetables)
Súbor PDF Map

16.09.2005 Get in Touch Meeting (GiTM) vo Viedni
GiTM sa uskutoční za účelom rozšírenia spolupráce s vedeckými výskumníkmi v oblasti TP6 - Udržateľný rozvoj, globálne zmeny, ekosystémy a energia (súčasťou je aj pozemná doprava). Hlavným bodom stretnutia bude výzva na TP6 - 1) Sustainable Energy Systems, 2) Research activities having an impact in the medium and longer term - closing date 10.01.2006

a druhá výzva - Periodic call in the area of "Sustainable energy systems" and 'Sustainable surface transport' - closing date 22.12.2005

V prípade záujmu o GiTM prosíme o vyplnenie priloženého formuláru Súbor DOC Profil a spolu s Súbor XLS tabuľkou vybraných tém zašlite na dole uvedenú mail adresu. Vybraní (na GiTM) budú len tí vedeckí pracovníci, na ktorých témy budú participovať partneri z Rakúska, Poľska a Maďarska.

Cestovne náklady a v prípade aj náklady na ubytovanie budú hradene z asociácie Helmholtz.

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte:

SARC - Centrum pre rozvoj, vedu a technológie
Staré grunty 52
841 04 Bratislava
Tel: +421 2 65420322
Fax: +421 2 65420308
jslimakova@sarc.sk

13.10-14.10 2005
Pozývame Vás na Workshop v rámci CERA projektu, ktorý sa uskutoční v Poľskom Krakowe. Téma workshopu "FP6 - Essential Issues and Towards FP7"
Rokovacím jazykom je angličtina.

Miesto podujatia: Hotel Chopin, 2 Przy Rondzie Street, Krakow, Poland
http://www.chopinhotel.com/index_en.html

Súbor DOCAgenda
Súbor DOCRegistration form

V prípade záujmu zúčastniť sa na tomto podujatí, pošlite vyplnený registračný formulár na adresu kedrova@sarc.sk

27.06.2005 Get in Touch Meeting (GiTM)
GiTM sa uskutoční za účelom rozšírenia spolupráce s vedeckými výskumníkmi v oblasti TP6 - Udržateľný rozvoj, globálne zmeny, ekosystémy a energia (súčasťou je aj pozemná doprava). Hlavným bodom stretnutia bude 4 výzva na TP6, ktorej otvorenie sa plánuje na 19.jula 2005.

28.06.2005 Bridging Meeting vo Viedni
Bridging Meeting (BM), v rámci ktorého bude možné navštíviť rôzne laboratória podľa výberu. V priloženej Súbor DOCagende nájdete web-linky inštitúcii s jednotlivými laboratóriami.
V prípade záujmu o GiTM alebo BM prosíme o vyplnenie priloženého Súbor DOCformuláru Profil a spolu s Súbor XLStabuľkou vybraných tém alebo laboratórií, zašlite na dole uvedenú mail adresu. Vybraní (na GiTM) budú len tí vedeckí pracovníci, na ktorých témy budú participovať Súbor XLSpartneri z Rakúska!

Cestovne náklady, náklady na ubytovanie budú spätné preplácané Centrom pre rozvoj, vedu a technológie - SARC.

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte:

SARC - Centrum pre rozvoj, vedu a technológie
Staré grunty 52
841 04 Bratislava
Tel: +421 2 65420322
Fax: +421 2 65420308
jslimakova@sarc.sk
kedrova@sarc.sk
06.06.2005 a 07.06.2005 Get in Touch (GiT) a Bridging Meeting (BM) v Maďarsku
Stretnutie v Maďarsku sa uskutoční za účelom rozšírenia spolupráce s nemeckými, maďarskými a slovenskými výskumníkmi v oblasti
TP1 - Vedy o živote, genomika a biotechnológie pre zdravie.

Programový návrh TP1 na 4. výzvu

V prípade záujmu je potrebné vybrať si Súbor XLS tému/témy z danej oblasti a spolu s vyplneným Súbor DOC profilom poslať na jslimakova@sarc.sk

Vybraní budú len tí vedeckí pracovníci, na ktorých témy budú participovať aj partneri z Nemecka a Maďarska!

Zoznam liniek nemeckých "Life - Science" centier. V prípade záujmu o spoluprácu s ktorýmkoľvek z nich ma prosím kontaktujte!
Cestovné výdaje a náklady spojené s ubytovaním budú hradené Centrom pre rozvoj, vedu a technológie - SARC.

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte:

SARC - Centrum pre rozvoj, vedu a technológie
Staré grunty 52
841 04 Bratislava
Tel: +421 2 65420322
Fax: +421 2 65420308
jslimakova@sarc.sk
kedrova@sarc.sk
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007