Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa SARC
:: OMS APVV >> 6. Rámcový Program >> CERA >> Aktuálne výzvy
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Aktuálne výzvy

Prehľad o jednotlivých aktuálnych výzvach v 6.RP nájdete na: http://fp6.cordis.lu/fp6/calls_open.cfm
APVV © 2005-2007