Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> O OMS >> Projekty OMS
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Projekty OMS APVV

OMS APVV participuje vo viacerých projektoch Rámcového programu pre výskum a technický rozvoj:

SLOVAK FP6
podpora účasti slovenských subjektov v 6. Rámcovom programe (koordinuje OMS APVV)
CERA
Creating ERA in Central Europe
SMEs go LifeSciences
stimuluje spoluprácu podnikov a vedeckých pracovísk v oblasti biotechnológií a "life science"
PROPASS
príprava, školenia a technická podpora slovenských malých a stredných podnikov (MSP) pri písaní projektov predkladaných v rámci európskeho finančného programu FP6

RECORD
koordinovaný Technicko-ekonomickou univerzitou v Budapešti (K. Dévai) je tematická sieť zameraná na zmapovanie výskumno-vývojového potenciálu v strednej Európe s dôrazom na nový metodologický prístup, zmapovanie excelentnosti a vzťahy priemysel - akademický výskum. Trvanie projektu III/2002 - III/2004.

Projekt SLAN_BRAW
koordinovaný KEP STU Bratislava (M. Veselý) je zameraný na podporu účasti malých a stredných podnikov v projektoch rámcového programu. Využíva sa pritom slovenská akademická sieť SIKAS. Trvanie projektu V/2001 - V/2003

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007