Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> 7. Rámcový Program >> Štruktúra 7. RP
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

ŠTRUKTÚRA 7. RÁMCOVÉHO PROGRAMU

  • Spolupráca/ Cooperation
  • Myšlienky/ Ideas
  • Ľudia/ People
  • Kapacity/ Capacities
  • Spoločné výskumné stredisko/ Joint Research Centre
  • Euratom - jadrová fúzia, štiepenie jadra a radiačná ochrana
  • Spoločné výskumné stredisko/ Joint Research Centre (JRC)
SPOLUPRÁCA Zdravie
Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológie
Informačné a komunikačné technológie
Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie
Energia
Životné prostredie a klimatické zmeny
Doprava a letectvo
Socio-ekonomické a humanitné vedy
Kozmický výskum
Bezpečnostný výskum
MYŠLINEKY Európska výskumná rada
ĽUDIA Vzdelávanie mladých vedeckých pracovníkov/pracovníčok
Celoživotné vzdelávanie
Partnerstvo priemysel-akadémia
Medzinárodný rozmer
Špecifické aktivity
KAPACITY Výskumná infraštruktúra
Výskum na podpru MSP
Regióny znalostí
Výskumný potenciál
Veda v spoločnosti
Vývoj výskumných politík
Medzinárodná spolupráca
+ jadrový výskum (EURATOM a JRC)
Výskum Spoločného výskumného strediska (okrem jadrového výskumu) JRC
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007