Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> 7. Rámcový Program >> Spolupráca
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

SPOLUPRÁCA / COOPERATION

SPOLUPRÁCA
PDF
Podrobnejšie informácie o jednotlivých prioritách
Zdravie
Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológie
Informačné a komunikačné technológie
Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie
Energia
Životné prostredie a klimatické zmeny
Doprava a letectvo
Socio-ekonomické a humanitné vedy
Kozmický výskum
Bezpečnostný výskum

Viac informácií o jednotlivých prioritách nájdete na:
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation.htm

Špecifické programy 7. RPMil. Euro
SPOLUPRÁCA32365
Zdravie6050
Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológie1935
Informačné a komunikačné technológie9110
Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie3500
Energia2300
Životné prostredie a klimatické zmeny1900
Doprava a letectvo4180
Socio-ekonomické a humanitné vedy610
Kozmický výskum1430
Bezpečnostný výskum1350
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007