Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa SARC
:: OMS APVV >> 7. Rámcový Program >> Myšlienky
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

MYŠLIENKY / IDEAS

Rozpočet: 7 460 mil. EUR (2007-2013)

Tento program je oproti 6. RP novinkou. Jeho úlohou je naplniť ambície vedecko-výskumných tímov v oblasti špičkového hraničného výskumu. Prvý krát v histórii rámcového programu je možné podať návrh v rámci základného výskumu.

Základný výskum však definuje EK v tomto prípade ako: špičkový hraničný výskum a to v celom rozsahu vedy a techniky.

Tento program zvýši dynamiku, tvorivosť a výlučnosť európskeho výskumu.

ERC - Európska výskumná rada
http://erc.europa.eu/

 • Implementačná /riadiaca agentúra špecifického programu "Myšlienky"
 • Grantová agentúra podporujúca projekty hraničného výskumu
 • Jediným kritériom pre získanie grantu je excelentnosť vedeckého nápadu
 • V tomto programe nie sú definované vedecké témy
 • Možno predložiť projekty ako individuálny riešiteľ

Vedecká Rada sa skladá z 22 členov:

 • Dr. Claudio BORDIGNON (IT, Medicine)
 • Prof. Manuel CASTELLS (ES, Sociology)
 • Prof. Dr. Paul J. CRUTZEN (NL, Chemistry)
 • Prof. Mathias DEWATRIPONT (BE, Economics)
 • Dr. Daniel ESTEVE (FR, Physics) - Vice Chair
 • Prof. Pavel EXNER (CZ, Physics)
 • Prof. Dr. Hans-Joachim FREUND (DE, Chemical Physics)
 • Prof. Wendy HALL (UK, Computer Science)
 • Prof. Dr. Carl-Henrik HELDIN (SE, Biology)
 • Prof. Dr. Fotis C. KAFATOS (GR, Biology) - Chair
 • Prof. Dr. Michal KLEIBER (PL, Engineering)
 • Prof. Norbert KROO (HU, Physics)
 • Prof. Maria Teresa V. T. LAGO (PT, Physics)
 • Dr. Oscar MARIN PARRA (ES, Neuroscience)
 • Prof. Robert MAY (UK, Ecology, Zoology)
 • Prof. Helga NOWOTNY (AT, Sociology) - Vice Chair
 • Prof. Christiane NÜSSLEIN-VOLHARD (DE, Biology)
 • Dr. Leena PELTONEN-PALOTIE (FI, Medicine)
 • Prof. Alain PEYRAUBE (FR, Linguistics)
 • Dr. Jens R. ROSTRUP-NIELSEN (DK, Chemistry)
 • Prof. Salvatore SETTIS (IT, History)
 • Prof. Dr. med. Rolf M. ZINKERNAGEL (CH, Medicine)
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007