Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> 7. Rámcový Program >> Ľudia
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

ĽUDIA / PEOPLE

Rozpočet: 4 728 mil. EUR (2007-2013)

Cieľom programu Ľudia je konsolidácia a ďalší rozvoj ERA - Európskeho výskumného priestoru. Program má za úlohu zatraktívniť EÚ pre vedecko-výskumných pracovníkov z celého sveta. To sa bude snažiť dosiahnuť pomocou súboru tzv. Maria Curie akcií, ktoré budú zamerané na vedecko-výskumných pracovníkov vo všetkých štádiách profesionálnej dráhy, čiže od základnej odbornej výskumnej prípravy, po celoživotné vzdelávanie a profesionálny rozvoj.

Program sa skladá z 5 rôznych špecifických činností:

  • Formát Marie Curie Actions (MCA)
  • Vzdelanie pre mladých vedecko-výskumných pracovníkov/pracovníčok
  • Celoživotné vzdelávanie
  • Výmena priemysel - akadémia
  • Medzinárodný rozmer
  • Špecifické aktivity

Porovnanie programu Ľudia s programom MCA v 6. RP

V 7. RP je nárast finančných prostriedkov a zdôrazňuje sa účasť malých a stredných podnikov. Novinkou je aj komplementarita administrácie projektov (v minulosti problematická časť MCA).

Pribudli dva nové dokumenty:

  • Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (listina, ktorá špecifikuje podmienky pre dobrú prax zamestnania vedecko-výskumných pracovníkov)
  • Európska charta pre vedecko-výskumných pracovníkov (základné práva a etické normy)
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007