Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Spoločné výskumné stredisko (JRC)

Joint Research Centre - JRC - Spoločné výskumné stredisko zaisťuje podporu realizovania a sledovania stávajúcich sa politík a reaguje na nové politické požiadavky vo výskume. Má dve hlavné orientácie:

  • Nejadrový výskum
  • Jadrový výskum

Viac informácií o JRC nájdete na:
http://www.jrc.cec.eu.int

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007