Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> 7. Rámcový Program >> EURATOM
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

EURATOM

EURATOM - realizuje mierový jadrový výskum a šírenie technických informácií. Má za úlohu vývoj bezpečnostných štandárd a dohľad nad ich aplikáciou, uľahčuje investície do jadrového výskumu v rámci EÚ, zabezpečuje adekvátne distribúcie rádioaktívnych zdrojov a jadrového paliva, je prekážkou pre využívanie civilných jadrových materiálov pre vojenské účely, podporuje jadrové energie k mierovým účelom.

Viac informácií nájdete na:
http://cordis.europa.eu/fp7/euratom.htm

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007