Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> 7. Rámcový Program >> Technologické platformy a JTI
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

EURÓPSKE TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY A SPOLOČNÉ TECHNOLOGICKÉ INICIATÍVY

Európske technologické platformy (ETP) združujú priemyselné podniky, výskumné a finančné inštitúcie, národné orgány verejnej správy, asociácie užívateľov a spotrebiteľov podieľajúcich sa na výskume, vývoji a inováciách v strategicky významnej technologickej oblasti. Cieľom takéhoto usporiadania je vytvoriť dlhodobú víziu budúceho technologického vývoja, ktorá zahrňuje významné otázky týkajúce sa budúceho hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a udržateľného rozvoja v Európe.

Viac informácií nájdete na:
http://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html

Prehľad existujúcich ETP:

Advanced Engineering Materials and Technologies - EuMaT
Advisory Council for Aeronautics Research in Europe - ACARE
Embedded Computing Systems - ARTEMIS
European Construction Technology Platform - ECTP
European Nanoelectronics Initiative Advisory Council - ENIAC
European Rail Research Advisory Council - ERRAC
European Road Transport Research Advisory Council - ERTRAC
European Space Technology Platform - ESTP
European Steel Technology Platform - ESTEP
Food for Life - Food
Forest based sector Technology Platform - Forestry
Future Manufacturing Technologies - MANUFUTURE
Future Textiles and Clothing - FTC
Global Animal Health - GAH
Hydrogen and Fuel Cell Platform - HFP
Industrial Safety ETP - Industrial Safety
Innovative Medicines for Europe - IME
Integral Satcom Initiative - ISI
Mobile and Wireless Communications - eMobility
Nanotechnologies for Medical Applications - NanoMedicine
Networked and Electronic Media - NEM
Networked European Software and Services Initiative - NESSI
Photonics21 - Photonics
Photovoltaics - Photovoltaics
Plants for the Future - Plants
Robotics - EUROP
Sustainable Chemistry - SusChem
Water Supply and Sanitation Technology Platform - WSSTP
Waterborne ETP - Waterborne
Zero Emission Fossil Fuel Power Plants - ZEP

Viac info o jednotlivých ETP nájdete na:
http://cordis.europa.eu/technology-platforms/individual_en.html

SPOLOČNÉ TECHNOLOGICKÉ INICIATÍVY

Začatie spoločných technologických iniciatív - (JTI) je reakciou na potrebu ambicióznych celoeurópskych partnerstiev verejného a súkromného sektora urýchliť rozvoj hlavných technológií. V rámci týchto iniciatív bol vybraný súbor iniciatív s jasnými cieľmi a výstupmi v oblastiach:

JTI - Vodík a palivové články
http://www.hfpeurope.org

JTI - Aeronautika a letecká doprava
www.acare4europe.com

JTI - Inovatívna medicína
http://ec.europa.eu/research/fp6/index_en.cfm?p=1_innomed

JTI - Nanoelektronika
http://www.cordis.lu/ist/eniac

JTI - Zabudované elektronické systémy
http://www.artemis-office.org/dotnetnuke/

JTI - Globálny monitoring pre životné prostredie a bezpečnosť
http://www.gmes.info

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007