Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> 7. Rámcový Program >> Európsky technologický inštitút - EIT
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

EURÓPSKY TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT - EIT

EIT - Pôvodne súčasť revízie Lisabonskej stratégie (jar 2005), je to nový právny subjekt s niekoľkými sídlami, ktorý združuje dokopy najlepšie tímy a univerzitné oddelenia zo strategických odborov z celej Európy. EIT má byť vlajkovou loďou vynikajúcich výsledkov vo vysokoškolskom vzdelávaní, výskumu a inováciách, ako aj strediskom najlepších "mozgov" a firiem, ktoré bude šíriť svoje výsledky po celej Európe. Financovaný je od EÚ, členských štátov a súkromných podnikov.

Úlohy EIT:

  • Prilákať a integrovať najlepších a najtalentovanejších študentov, výskumných pracovníkov a personálu z celého sveta
  • V spolupráci s priemyslom pracovať na vývoji a využití najmodernejších poznatkov a výskumu
  • Vzdelávanie absolventov vysokých škôl a študentov postgraduálneho štúdia
  • Pôsobenie v strategických oblastiach výskumu a inovácií, aj v oblastiach riadenia
  • Rozvíjanie riadiacich a výskumných kompetencií PhD. študentov
  • Šírenie skúseností týkajúcich sa vlastného modelu fungovania medzi univerzitami v EÚ
  • Reprezentácia novej - "európskej výskumnej identity"

Viac informácií o EIT nájdete na:
http://cordis.europa.eu/fp7/eit.htm
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eit/index_en.html
http://www.czelo.cz/dokums_raw/EIT_Commission_text.pdf
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/201&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007