Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> 7. Rámcový Program >> Ostatné iniciatívy 7.RP
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

OSTATNÉ INICIATÍVY 7. RP

Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP)

CIP - Program na zvýšenie konkurencieschopnosti a inovácie
Ide o program, ktorý podporuje zavádzanie výsledkov výskumu do praxe.

Administrovaný na DG pre podnikanie a priemysel
Rozpočet 3 284 mil. EUR na obdobie 2007-2013

Viac informácií nájdete na:
http://cordis.europa.eu/fp7/cip.htm

Skladá sa z troch základných programov:

  • Podnikateľský a inovačný program (EIP)
  • Program na podporu informačnej politiky
  • Inteligentná energia Európy (IEE)

ŠTRUKTURÁLNE FONDY sú administrované na národnej úrovni. V rámci týchto fondov je možnosť získať dodatočné financovanie k projektom 7.RP. ŠF sú orientované na podporu výskumu, výskumné infraštruktúry a rozvoj ľudských zdrojov pre výskum a vývoj

Viac informácií nájdete na:
http://www.strukturalnefondy.sk

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007