Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa SARC
:: OMS APVV >> 7. Rámcový Program >> Podporný systém SR v 7.RP
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Podporný systém SR v 7. RP

A/ Sieť národných koordinátorov (NCP - National Contact Points) a delegátov SR v programových výboroch
Národný koordinátor
Legal & financial NCP
Ing. Peter Beňo
APVV
+421 2 57204562
63676D6B4567777E7F247867
 
Priorita Aktivity NCP Delegát
Health NCP Zdravie Vanda Benkovičová
APVV
+421 2 57204570
63676D6F6A706E6B667C6A4C6C7E79663F6178
Prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc.
Predsedníctvo SAV
726E667E646D477D79247E7C7E6F793E6279
Bio NCP Potraviny,poľnohospodárstvo a biotechnológie doc. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
SPU v Nitre
+421 37 6414494
6C6B716B766A667E6824606D6E6F61797E64725460787E797E346877
Prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
VÚŽV Nitra
6C6B6B6D6B67477B6A7A7D227E65
ICT NCP Informačné a komunikačné technológie Ing. Mgr. Mária Búciová
STU - Bratislava
+421 2 57294533
6C63716D6459657D6A63647A6C4E7C646470723A667D
Doc. Ing. Martin Klimo, PhD.
Žilinská Univerzita
4C6371706C682943656366634D687D793F6767773B657C
NMP NCP Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie RNDr. Dušan Janičkovič
Fyzikálny ústav SAV
+421 2 59410 563, 565
657770656B286D696763686762786673516172627777396B72
Ing. Peter Lobotka, CSc.
Elektrotechnický ústav SAV
646E666F6969656749796A7A6F6F21637A
Energy NCP Energia Ing. Milan Oravec, CSc.
National Forest Centre, Zvolen
+421 45 531 41 61
6E706272606547666569786723617D77
-
Environment NCP Životné prostredie a klimatické zmeny Ing. Ingrid Kriššáková
National Forest Centre, Zvolen
+421 45 531 41 56
6A706A7776676C677F6B4B62616D7C7B3F7D6173
RNDr. Zita Izakovičová, PhD.
Ústav krajinnej ekológie SAV
7B6B77652B6F7D6962657D656E617971516172627777396B72
Transport NCP Doprava a letectvo Doc. Ing. Peter Fabián PhD.
Žilinská Univerzita
+421 41 513 5012
6763616D6468477A6C617F22787A6C3E6279
Prof. Ing. Antonín Kazda, PhD.
Žilinská Univerzita
6A637960644661786C6E6A7F237B7B733F6178
SSH NCP Socio-ekonomické a humanitné vedy Mgr. Martina Remková
APVV
+421 2 5720 4563
73676E6F6A706648687A7D7A237D64
Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
Ústav etnológie SAV
7563776D6468662679656F63616761637A73536774607579376970
Space NCP Kozmický výskum RNDr. Katarína Bohušová
APVV
+421 2 57204540
636D6B7176697169496B7B7A7B207C7B
RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc.
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
<736B606C64746326627C6E78636F61637A6B536774607579376970
Security NCP Bezpečnostný výskum Ing. Peter Beňo
APVV
+421 2 57204562
63676D6B4567777E7F247867
Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc, Dr.h.c
Predsedníctvo SAV
6D77617D457377267C7A786D7B207C7B
- Cooperation SP "Specific" configuration - Mgr. Patrik Helmich
MŠ SR
69676F696C656F4864636569697B21637A
Ideas (ERC) NCP Ideas SP single configuration Vanda Benkovičová
APVV
+421 2 57204570
63676D6F6A706E6B667C6A4C6C7E79663F6178
Prof. RNDr. Branislav Rovan PhD.
FMFI UK
4370626A6C756B697F2459637B6F6150777F637C3B6379717B7B356F76
Mobility NCP People SP single configuration Mgr. Zuzana Lavrinová
TU - Košice
+421 55 602 2115
5B7779656B672944687C7965636179715166667F70386473
PhDr. Katarína Košťálová
SAIA
6A637765776F69692761647F796F637F67735367747F76366A71
Infrastructures NCP Research Infrastructures Ing. Adriana Mesárošová, PhD.
STU
+ 421 2 57 294 266
6066716D64686626646F786D7F617C7F6773536761637579376970
DocRNDr. Anton Lavrin, CSc.
TU Košice
606C776B6B286B697F7862624D7A7A7B743C607F
SME NCP Research for the Benefit of SMEs RNDr. Katarína Bohušová
APVV
+421 2 57204540
636D6B7176697169496B7B7A7B207C7B
RNDr. Štefan Cimbák, PhD.
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.
626B6E66646D297B7D6F6D6D634E7F6A6773613A667D
Regional NCP Research Potential, regions of knowledge Ing. Andrea Kalafusová
TU - Košice
+421 55 6022181
406C67766067294368666A6A787D6066705267617E73396B72
-
SiS NCP Science in Society Vanda Benkovičová
APVV
+421 2 57204570
63676D6F6A706E6B667C6A4C6C7E79663F6178
Ing. Dáša Zacharová
MŠ SR
656370652B7C666B616B79637B6F4F7D787C767060386473
INCO NCP International Cooperation RNDr. Katarína Bohušová
APVV
+421 2 57204540
636D6B7176697169496B7B7A7B207C7B
-
EURATOM NCP EURATOM Fusion Ing. Alena Brežná
VUJE a.s.
+421 33 5991026
6370667E6B67477E7C606E227E65
-
EURATOM NCP EURATOM Fission Ing. Alena Brežná
VUJE a.s.
+421 33 5991026
6370667E6B67477E7C606E227E65
Ing. Ján Bahna
VUJE a.s.
63636B6A6446717D636F257F66
JRC NCP - Ing. Peter Beňo
APVV
+421 2 57204562
63676D6B4567777E7F247867
-
APVV © 2005-2007