Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> 7. Rámcový Program >> Aktuálne výzvy
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Aktuálne výzvy

Informácie o aktuálnych výzvach nájdete na stránke CORDISu : http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007