Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa SARC
:: OMS APVV >> 7. Rámcový Program >> Pripravované akcie
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Pripravované akcie

Žiadne nové pripravované akcie


Uskutočnené akcie

11.6. a 13.6.2007 | Seminár o finančnom riadení projektov rámcového programu v Prahe a Brne (bezplatný)
× Uverejnené 31. 5. 2007

V Českej republike sa bude konať seminár zameraný na podrobné zoznámenie sa s finančnými pravidlami 7. RP určený predovšetkým pre finančných manažérov a výskumníkov, ktorí už majú skúsenosti s projektami RP. Semináre sa budú konať v PRAHE 11.6. a v BRNE 13.6. vždy 13.00 - 17.30 hod.

Účastníci budú uvedení do základov problematiky financovania európskych VaV projektov, kde im budú prakticky vysvetlené pravidlá na konkrétnych príkladoch. Predpokladá sa aktívne zapojenie účastníkov seminára.

MIESTO KONANIA:

 • 11. júna 2007 - Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6
 • 13. júna 2007 - Aula MZLU, Mendelova univerzita, Zemědělská 1, Brno

Vždy od 13,00 do 17,30 hod.

PROGRAM SEMINÁRA:

 • 12:30-13:00 Registrácia účastníkov
 • 13:00-15:00 Finančné pravidlá projektov 7. RP

  Podmienky financovania projektov 7. RP vychádzajúce z Pravidiel účasti pre 7. RP, všeobecnej Modelovej grantovej dohody a Guide to the Financial Issues - ako napr. uznateľné a neuznateľné náklady, spôsoby vykazovania nákladov, maximálny podiel na financovaní, režimy financovania, osvedčenie o finančných výkazoch, osvedčenie o metodologii, priemerné osobné náklady, garančný mechanizmus, tvorba rozpočtu, cash flow projektu, reportovanie a ďalšie.

 • 15:00-15:15 Prestávka
 • 15:15-17:30 Finančné pravidlá - praktické príklady

  Príklady rozpočtu projektu, výpočet príspevku Európskeho spoločenstva, cash flow projektu, osobné náklady, subdodávky a ďalšie.

PREDNÁŠAJÚ:

 • Eva Hillerová
 • Marie Kolmanová
 • Lenka Lepičová

Registrujte sa do 6. júna 2007 na: http://geform.tc.cz/finance7rp

Účasť je po registrácii bezplatná, náklady sú hradené z projektu NICER.


24. 1. 2007 | Konferencia 7. Rámcový program a perspektíva účasti SR
× Uverejnené 5. 1. 2007

Pozývame Vás na konferenciu riešiteľov projektov Rámcových programov, ktorá sa uskutoční dňa 24. 1. 2007 v Košiciach na Timonovej 27, v aule Vzdelávacieho centra TeleDom o 9. 30 hod. pod názvom "7. Rámcový program (ďalej RP) a perspektíva účasti SR".

Konferenciu organizuje Novitech Košice v spolupráci s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja Bratislava, BIC Bratislava a Technickou univerzitou Košice.

Na konferenciu sa môžete prihlásiť zaslaním vyplnenej DOC návratky do 15. januára 2007, vstup na konferenciu je voľný.

Prihlásení účastníci obdržia analýzu účasti SR v 6. RP s komentármi vybraných slovenských expertov, stručný materiál o štruktúre 7. RP, prehľad prvých výziev 7. RP, CD s databázou slovenských výskumných pracovísk, malých a stredných podnikov s možnosťou vyhľadávania podľa priorít 7. RP.

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007