Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Energetika

Energetické systémy čelia veľkým výzvam. Naliehavá potreba nájsť a vyvinúť primerané a včasné riešenie je podložené znepokojujúcimi trendami v celosvetovom dopyte po energii, obmedzenými konvenčnými zásobami ropy a zemného plynu a potrebou výrazne znížiť emisie skleníkových plynov. Tieto činnosti budú viesť k efektívnemu zmierneniu ničivých dôsledkov klimatických zmien, škodlivého kolísania cien ropy (predovšetkým pre odvetvie dopravy, ktoré je na cenách ropy veľmi závislé) a geopolitickej nestabilite v dodávateľských krajinách.

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007