Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Viac o iniciatíve

Ciele:

Cieľom energetického výskumu v 7. RP je prispôsobiť bežne zaužívaný energetický systém udržateľnejšiemu, konkurencieschopnejšiemu a bezpečnejšiemu systému. Mal by byť tiež menej závislým od dovážaných palív a využívať pestrú zmes zdrojov energie, predovšetkým obnoviteľných, nosičov energie a neznečisťujúcich zdrojov. Energetická účinnosť, ktorej súčasťou je racionalizácia využívania a uskladňovania energie, sa zlepší, čo pomôže pri riešení naliehavých výziev bezpečnosti dodávok a klimatických zmien.

Prínos:

 • Občania budú mať z výskumu v oblasti energetiky úžitok vo forme cenovo dostupnejších energií a efektívnejšieho využitia energie zabezpečené z rôznych zdrojov. Dôsledkom tejto stratégie bude potlačenie príčin klimatických zmien, z čoho bude mať bezprostredný úžitok každý občan.
 • Výskumní pracovníci budú pomáhať pri transformácii súčasného energetického systému na nový, udržateľnejší, ktorý bude menej závislý od dovážaných palív.
 • Malé a stredné podniky musia pokračovať vo svojom úsilí na báze medzinárodnej spolupráce, aby si európsky priemysel udržal svoje postavenie, ktoré si získal ako celosvetový líder v celom rade technológií výroby energie a energetickej účinnosti. Tiež je priekopníkom moderných technológií obnoviteľnej energie, ako je solárna energia, bioenergia a veterná energia. EÚ je súčasne účastníkom celosvetovej hospodárskej súťaže v technológiách výroby a rozvodu energie a má výkonné výskumné kapacity v oblasti zachytávania a odlučovania uhlíka.

Činnosti v energetickej oblasti:

 • Vodíkové a palivové články
 • Výroba obnoviteľnej elektrickej energie
 • Výroba obnoviteľného paliva
 • Obnoviteľné palivo na kúrenie a chladenie
 • Technológie na zachytávanie a uskladňovanie CO2 a pre výrobu energie s nulovými emisiami
 • Čisté uhoľné technológie
 • Inteligentné energetické siete
 • Energetická účinnosť a úspory
 • Znalosti pre vypracovanie energetickej stratégie
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007