Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Aktuálne výzvy

Európska komisia bude finančne podporovať energetický výskum výberom najlepších projektových návrhov. Bližšie informácie o výzvach na stránke:
CORDIS - Výzvy

Rozpočet:

Členským krajinám EÚ je vyhradená celková suma 2,3 bilión Euro na celú dobu trvania 7. RP.

Pozadie priority:

V programe Spolupráca ide o výskum vyvolaný potrebami spoločnosti, z toho vyplýva, že podporuje podobné aktivity, aké poznáme z predchádzajúcich rámcových programov. Ide najmä o projekty riešené medzinárodnými konzorciami pozostávajúcich z niekoľkých národných tímov, tematicky zamerané siete a podporné aktivity a koordináciu výskumných programov i o projekty spolupráce s tretími krajinami. Pre tento program je stanovených desať kooperačných téma, ktoré približne nadväzujú na tematické programy 6. RP. Program Spolupráca podporuje všetky druhy výskumných aktivít uskutočňovaných rôznymi výskumnými organizáciami v medzinárodnej spolupráci s cieľom získať, alebo upevniť pozíciu v kľúčových vedeckých a technologických oblastiach.

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007