Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Fotka NCP pre Dopravu

Doc. Ing. Peter Fabián, PhD.
NCP pre tému "Doprava"

Doprava

Hlavným cieľom výskumu v oblasti dopravy v 7.RP je vyvinúť bezpečnejšie, "zelenšie" a "inteligentnejšie" celoeurópske dopravné systémy, ktoré prinesú prospech užívateľom, budú rešpektovať životné prostredie a zvýšia kompetitívnosť európskeho priemyslu na globálnom svetovom trhu.

Čo bude podporované?

Dôraz bude kladený na nasledovné aktivity:

  • Aeronautika a letecká doprava
  • Udržateľná povrchová doprava - železničná, cestná a vodná
  • Podpora európskeho globálneho satelitného navigačného systému
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007