Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
:: OMS APVV >> 7. Rámcový Program >> Aktuálne info od NCP >> Bezpečnosť NCP
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Fotka NCP pre Bezpečnosť

Ing. Peter Beňo
NCP pre prioritu "Bezpečnosť"

Bezpečnosť

Európska bezpečnosť je predpokladom prosperity a slobody. Musí sa riešiť potreba komplexnej bezpečnostnej stratégie zahŕňajúca civilné a obranné bezpečnostné opatrenia.
Výskum európskej bezpečnosti má prispieť k posilneniu rozvíjajúcich sa nových technológií a podporiť tak aj iné politiky Európskeho spoločenstva ako doprava, civilná ochrana, energia, životné prostredie a zdravie. Vďaka spolupráci a koordinácii úsilia v celoeurópskom meradle môže EÚ lepšie porozumieť a zareagovať na riziká v neustále sa meniacom svete.

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007