Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

RNDr. Katarína Bohušová
NCP pre INCO "International cooperation"

Medzinárodná spolupráca (INCO - International cooperation)

Ciele:

Aby sa Európske spoločenstvo stalo konkurencieschopnejším a mohlo hrať vedúcu úlohu na globálnej úrovni, musí v oblasti vedy a technologického rozvoja (VaT) uskutočňovať dôraznú a premyslenú politiku s tromi cieľmi:

  • podporovať konkurencieschopnosť Európy prostredníctvom strategického partnerstva s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, vo vybraných oblastiach vedy, a to tak, aby najlepší vedci z týchto krajín spolupracovali s Európou a aby pracovali v Európe,
  • podporovať získavanie nových poznatkov a úspešnosť vedeckých tímov tak, že sa umožní európskym univerzitám, výskumným inštitúciám a firmám vytvárať si kontakty s partnermi v tretích krajinách, čím sa európskym vedcom uľahčí prístup do výskumných inštitúcií mimo Európy a podporí sa tým synergický efekt z globálneho hľadiska,
  • riešiť špecifické problémy, s ktorými zápasia tretie krajiny alebo ktoré majú globálny charakter, na základe obojstranného záujmu alebo obojstrannej výhodnosti.
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007