Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Aktuálne výzvy

Európska komisia zverejnila 22. decembra 2006 výzvy na podávanie projektov v 7. rámcovom programe. V rámci aktivity „Výskum v prospech malých a stredných podnikov“ boli vypísané 3 výzvy, a to:

VýzvaTermín podávania projektov
Výskum pre MSP - výzva 1 (FP7-SME-2007-1)4. septembra 2007 o 17.00 hod.
Výskum pre združenia MSP - výzva 1 (FP7-SME-2007-2)1. júna 2007 o 17.00 hod.
Koordinačné a podporné akcie - výzva 1 (FP7-SME-2007-3)10. mája 2007 o 17.00 hod.

Návrhy projektov je možné podať jedine prostredníctvom on-line systému "Electronic Proposal Submission Service" (EPSS), ktorý bude pre tieto výzvy funkčný pravdepodobne 19. marca 2007.

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007