Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Viac o iniciatíve

Ciele:

Hlavným cieľom výskumu v oblasti dopravy v 7.RP je vyvinúť bezpečnejšie, "zelenšie" a "inteligentnejšie" celoeurópske dopravné systémy, ktoré prinesú prospech užívateľom, budú rešpektovať životné prostredie a zvýšia kompetitívnosť európskeho priemyslu na globálnom svetovom trhu.

Prečo to je dôležité?

Európsky systém dopravy má podstatnú úlohu pri doprave osôb a tovarov a je základom európskej prosperity. Musia byť ale nájdené cesty na odstránenie negatívnych vplyvov a dôsledkov zvýšenej mobility vo vzťahu k životnému prostrediu, využitiu energií, spoľahlivosti, bezpečnosti a ochrany zdravia.

Čo bude podporované?

Dôraz bude kladený na nasledovné aktivity:

 • Aeronautika a letecká doprava
  • redukcia emisií, vývoj motorov a alternatívnych palív,
  • riadenie letovej prevádzky, aspekty bezpečnosti leteckej dopravy,
  • letecká doprava šetrná k životnému prostrediu.
 • Udržateľná povrchová doprava - železničná, cestná a vodná
  • vývoj čistých a efektívnych motorov a pohonných jednotiek,
  • redukcia vplyvu dopravy na klimatické zmeny,
  • intermodálna regionálna a celoštátna doprava,
  • čisté a bezpečné vozidlá,
  • konštrukcia a údržba infraštruktúry, integratívne architektúry.
 • Podpora európskeho globálneho satelitného navigačného systému
  • Galileo a EGNOS
  • navigačné a časové služby,
  • efektívne využitie satelitnej navigácie.
Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007