Archívne stránky OMS APVV - aktualizácia skončila 30. 9. 2009. Prejsť na www.apvv.sk
Európa  SARC
APVV, Mýtna 23, 811 07 Bratislava

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím kontaktujte. Teším sa na vzájomnú spoluprácu.

Doc. Ing. Peter Fabián, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline
CETRA - Ústav dopravy
Univerzitná 1
010 26 Žilina

Tel: 041/5134 5011
Fax: 041/5134 5054
E/mail: 6763616D6468477A6C617F227860666A703C607F, 626777766446726660706A227E65

Slovenský znak
aktuality
APVV © 2005-2007